Jogi Szabályozás

Miért kell:

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében, az Európai Parlament és a Tanács kiadta az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/ EK direktívát, amely kötelezően előírja a tagállamok részére, hogy léptessék hatályba mindazokat a belső szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvben megfogalmazott követelmények legkésőbb 2006. január 4-ig hatályba lépjenek. A direktívának megfelelően hazánkban három rendelet jelent meg, amely az irányelv bevezetését teszi kötelezővé.

1. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet: Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

2. 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet: Az épületek energetikai tanúsításáról

3. 264/2008 (XI. 6.) Kormányrendelet: A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

A cél az volt, hogy a fenti jogszabályok által meghatározott jellemző (összesített energetikai jellemző) alapján a különböző építőelemekből felépített ingatlanok energia felhasználásai összehasonlíthatóak legyenek.

Mikor kell energetikai tanúsítvány:

Amennyiben az épület nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell -új épület építése; -meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása; -meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység bérbeadása, valamint; -250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Milyen épületekre nem kell energetikai tanúsítványt kiállítani az energetikai követelményeket illetően:

-az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; -az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre; -a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre; -hitéleti célra használt épületre; -a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre; -műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Kinek kell gondoskodnia a tanúsítvány elkészítéséről:

-új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, -meglévő épület adás-vétele vagy bérbeadása esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az eladó, valamint a bérbeadó gondoskodik.

Meddig érvényes a kiállított hiteles energetikai tanúsítvány:

A hiteles energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes, azonban ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik.